Wewnątrzsekcyjny plebiscyt piłkarski

I zespół

1975 - 2015

Od 40 lat, po zakończeniu każdej rundy sportowej, zawodnicy wraz ze szkoleniowcami I drużyny wybierają najlepszego piłkarza "GRUNWALDU". Początkowo niektórzy piłkarze odnosili się sceptycznie do plebiscytów wewnątrzsekcyjnych i niechętnie typowali najlepszych pośród siebie. Z biegiem czasu ansa plebiscytowa mijała i dziś nie trzeba już nikogo przekonywać o konieczności wzięcia udziału w piłkarskich plebiscytach naszego Klubu organizowanych wiosną i jesienią każdego roku. Pierwsze trzy plebiscyty wygrał bramkarz Karol KUCHTA i taką samą ilością zwycięstw może poszczycić się jeszcze 6 zawodników - Janusz BODZIOCH, Tomasz DRAGAN, Tomasz KASPRZYK, Andrzej PRZYBYŁKA, Ryszard STONDZIK i Leonard WYCIŚLIK. Czterokrotnie najlepszy był Sebastian STAROWICZ. Popularny "CEBUL" pierwszy raz triumfował w XXXIV plebiscycie jesienią 1991 r. mając zaledwie 17 lat. Nie oni jednak najczęściej zwyciężali. Tomasz SZPOTON zdominował plebiscyt, triumfował 9 razy!
Wyniki 50. jubileuszowego plebiscytu ogłoszono 26 listopada 1999 r. podczas uroczystego spotkania w restauracji "Dama Pik" w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, a jego laureatem został bramkarz Andrzej JARKIEWICZ. Do
kumentacja plebiscytowa ma już dziś wartość historyczną i z tego mogą być dumni sympatycy naszego Klubu.

         
1 - wiosna '75 2 - jesień '75 3 - wiosna '76 4 - jesień '76 5 - wiosna '77

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KUCHTA
Kramarczyk
Wojtyczka
Śliwka
Mateja
Bielas
Pawlik F.
Koziołek
Zawierucha
Krawczyk
Polke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KUCHTA
Bielas
Pawlik F.
Śliwka
Mateja
Wojtyczka
Koziołek
Bytomski
Zawierucha
Polke
Kramarczyk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KUCHTA
Bielas
Mateja
Wojtyczka
Wasielewski
Śliwka
Koj
Koziołek
Hojeński
Bytomski
Przybyłka A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WASIELEWSKI
Gruszczyk
Wojtyczka
Bielas
Mateja
Mieszczanin J.
Śliwka
Hojeński
Powieczko
Matura
Kasprzyk J.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MATEJA
Hojeński
Powieczko
Bielas
Gruszczyk
Wasielewski
Szczygieł S.
Stondzik
Burandt 
Mieszczanin J.
Kasprzyk J.
         
6 - jesień '77 7 - wiosna '78 8 - jesień '78 9 - wiosna '79 10 - jesień '79

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

STONDZIK
Wasielewski
Szczygieł S.
Hojeński
Bielas
Mateja
Pawlik F.
Gruszczyk
Mieszczanin J.
Powieczko
Burandt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

STONDZIK
Gruszczyk
Chmielarski
Hojeński
Mateja
Wasielewski
Szczygieł S.
Bielas
Pawlik F. 
Mieszczanin J.
Powieczko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GRUSZCZYK
Brzeziński
Chmielarski
Stondzik
Chrzan
Węgiel
Szczygieł S.
Przybyłka F.
Wasielewski
Pawlik F.
Mieszczanin J.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CHRZAN
Brzeziński
Gruszczyk
Poloczek R.
Przybyłka F.
Chmielarski
Wasielewski
Stondzik
Mateja
Szczygieł S.
Węgiel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WASIELEWSKI
Stondzik
Gruszczyk
Chrzan
Mateja
Poloczek R.
Szczygieł S.
Przybyłka F.
Pomykalski
Kapica
Pawlik F.
         
11 - wiosna '80 12 - jesień '80 13 - wiosna '81 14 - jesień '81 15 - wiosna '82

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CHMIELARSKI
Gruszczyk
Stondzik
Przybyłka F.
Poloczek R.
Wasielewski
Kapica
Węgiel
Krawiec
Ochota
Pawlik F.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PRZYBYŁKA A.
Chmielarski
Gruszczyk
Przybyłka F.
Wasielewski
Poloczek R.
Krawiec
Kapica
Nazim
Węgiel
Ochota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PRZYBYŁKA A.
Chmielarski
Kozik
Przybyłka F.
Wasielewski
Krawiec
Gruszczyk
Poloczek R.
Ochota
Rusinek
Węgiel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OCHOTA
Przybyłka F.
Chrzan
Przybyłka A.
Krawiec
Zatorski
Kozik
Wilczek
Poloczek R.
Pawlik F.
Węgiel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KRAWIEC
Rabiega
Przybyłka A.
Wilczek
Kozik
Ochota
Przybyłka F.
Skowyra
Zatorski
Rusinek
Czech
         
16 - jesień ' 82 17 - wiosna '83 18 - jesień '83 19 - wiosna '84 20 - jesień '84

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RABIEGA
Krawiec
Kozik
Przybyłka F.
Ochota
Chrzan
Przybyłka A.
Nurkiewicz
Wilczek
Rusinek
Zatorski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KRAWIEC
Pawlik F.
Kozik
Wilczek
Chrzan
Ochota
Przybyłka F.
Przybyłka A.
Zatorski
Rusinek
Skowyra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WILCZEK
Rabiega
Krawiec
Chrzan
Przybyłka A.
Kozik
Pawlik F.
Przybyłka F.
Ochota
Rusinek
Mazurkiewicz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PRZYBYŁKA A.
Wilczek
Krawiec
Rabiega
Pawlik F.
Ochota
Zatorski
Sobol
Mazurkiewicz
Skowyra
Przybyłka F.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WILCZEK
Przybyłka A.
Mazurkiewicz
Rabiega
Sobol
Skowyra
Krawiec
Ochota
Zatorski
Jarząbek
Gacka
         
21 - wiosna '85 22 - jesień '85 23 - wiosna '86 24 - jesień '86 25 - wiosna '87

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SOBOL
Skowyra
Rabiega
Wilczek
Przybyłka A.
Kozik
Mazurkiewicz
Wojtynek
Chrzan
Jarząbek
Chrząszcz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SOBOL
Wilczek
Kozik
Skowyra
Rabiega
Mazurkiewicz
Przybyłka A.
Pawlik F.
Ochota
Szula
Jarząbek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MAZURKIEWICZ
Kozik
Sobol
Pawlik F.
Skowyra
Wilczek 
Rabiega
Ochota
Nurkiewicz
Chrzan
Wawrzynek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SKOWYRA
Rabiega
Brzeziński
Sobol
Ochota
Zimkowski
Wilczek
Ludwik
Kozik
Moj
Pawlik F.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SKOWYRA
Brzeziński
Rabiega
Sobol
Wilczek
Ochota
Kozik
Nurkiewicz
Ludwik
Zimkowski
Moj
         
26 - jesień '87 27 - wiosna '88 28 - jesień '88 29 - wiosna '89 30 - jesień '89

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BRZEZIŃSKI
Skowyra
Wilczek
Biegun
Rabiega
Stondzik
Ochota
Nurkiewicz
Pawlik F.
Ludwik
Korpilla

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BRZEZIŃSKI
Ochota
Rabiega
Wilczek
Pawlik F.
Korpilla
Ludwik
Biegun
Stondzik
Dragan T.
Krawiec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

STONDZIK
Rabiega
Ochota
Dragan T.
Brzeziński
Skowyra
Pawlik F.
Wilczek
Biegun
Ludwik
Kowalcze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RABIEGA
Jarząbek
Prandzioch
Gacka
Ludwik
Jonkisz
Dragan Z.
Ochota
Dragan T.
Januszkiewicz
Jurdziak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

LUDWIK
Rabiega
Ochota
Kowalcze
Chrząszcz
Wawrzynek
Dragan T.
Jonkisz
Pawlik F.
Gacka
Dragan Z.
         
31 - wiosna '90  32 - jesień '90 33 - wiosna '91 34 - jesień '91 35 - wiosna '92

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OCHOTA
Dragan T.
Rabiega
Kowalcze
Biegun
Ludwik
Chrząszcz
Jurdziak
Gacka
Jarząbek
Jonkisz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KOWALCZE
Chrząszcz
Dragan T.
Biegun
Krawiec
Starowicz L.
Jarząbek
Rabiega
Ludwik
Ochota
Zajdel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CHRZĄSZCZ
Biegun
Krawiec
Kowalcze
Starowicz L.
Witosław
Zajdel
Starowicz S.
Nurkiewicz
Zatorski
Adamczyk I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

STAROWICZ S.
Zajdel
Chrząszcz
Witosław
Dragan T.
Mazurkiewicz
Kowalcze
Zatorski
Jurdziak
Krawiec
Prandzioch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

STAROWICZ S.
Zajdel
Dragan T.
Kowalcze
Starowicz L.
Krawiec
Zatorski
Prandzioch
Mazurkiewicz
Fojt
Witosław
         
36 - jesień '92 37 - wiosna '93 38 - jesień '93 39 - wiosna '94 40 - jesień '94

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DRAGAN T.
Prandzioch
Adamczyk M.
Kowalcze
Krawiec
Chrząszcz
Fojt
Starowicz S.
Pawlik K.
Wencel
Zajdel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DRAGAN T.
Kowalcze
Jurdziak
Chrząszcz
Prandzioch
Krawiec
Rodasik
Fojt
Starowicz S.
Wencel
Mieszczanin K.

1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KOWALCZE
Chrząszcz
Zajdel
Jurdziak
Prandzioch
Dragan T.
Krawiec
Fojt
Adamczyk M.
Mazurkiewicz
Wencel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CHRZĄSZCZ
Dragan T.
Kowalcze
Prandzioch
Krawiec
Rodasik
Starowicz S.
Mazurkiewicz
Szymkowiak
Mercik
Zajdel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

STAROWICZ S.
Starowicz L.
Prandzioch
Chrząszcz
Dragan T.
Kowalcze
Zajdel
Szymkowiak
Fojt
Mercik
Mazurkiewicz
         
41 - wiosna '95 42 - jesień '95 43 - wiosna '96 44 - jesień '96 45 - wiosna '97

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FOJT
Kowalcze
Starowicz S.
Prandzioch
Chrząszcz
Mazurkiewicz
Starowicz L.
Dragan T.
Zajdel
Pawlik K.
Adamczyk M.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PAWLIK K.
Chrząszcz
Mirek
Starowicz L.
Rodasik
Starowicz S.
Prandzioch
Kowalcze
Adamczyk M.
Szymkowiak
Stemplewski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

STAROWICZ S.
Pawlik K.
Prandzioch
Stemplewski
Chrząszcz
Kowalcze
Puławski
Rodasik
Adamczyk M.
Duda A.
Przybyła

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WYCIŚLIK
Dragan T.
Kudełko
Starowicz S.
Niemaszyk
Slatinschek
Pawlik K.
Pietrek
Stemplewski
Prandzioch
Chrząszcz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WYCIŚLIK
Pawlik K.
Pietrek
Starowicz S.
Kudełko
Slatinschek
Stemplewski
Zajdel
Chrząszcz
Duda A.
Dragan T.
         
46 - jesień ' 97 47 - wiosna '98 48 - jesień '98 49 - wiosna '99 50 - jesień '99

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WYCIŚLIK
Starowicz S.
Zadylak
Dragan T.
Slatinschek
Stemplewski
Duda A.
Jarkiewicz
Kudełko
Wasik
Wróbel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BODZIOCH
Jarkiewicz
Dragan T.
Duda A.
Pawlik K.
Zadylak
Starowicz S.
Slatinschek
Wróbel
Wasik
Kapciński

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BODZIOCH
Bąk M.
Jarkiewicz
Wasik
Zadylak
Stemplewski
Pawlik K.
Zajdel
Starowicz S.
Wróbel
Tokarz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

JARKIEWICZ
Bodzioch
Wróbel
Stemplewski
Bąk M.
Nawrocki
Zadylak
Wasik
Pawlik K.
Szemietiew
Slatinschek
Starowicz S.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

JARKIEWICZ
Bodzioch
Nawrocki
Bąk M.
Kudełko
Slatinschek
Stemplewski
Zadylak
Starowicz S.
Kapciński
Duda A.
         
51 - wiosna '00 52 - jesień '00 53 - wiosna '01 54 - jesień '01 55 - wiosna '02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BODZIOCH
Jarkiewicz
Duda A.
Dragan T.
Slatinschek
Pawlik K.
Zadylak
Bąk M.
Duda F.
Kapciński
Nawrocki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DUDA A.
Dragan T.
Slatinschek
Bąk M.
Stemplewski
Kudełko
Janosz
Duda F.
Starowicz S.
Pawlik K.
Kasprzyk T.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DRAGAN T.
Pietrek
Wasik
Duda A.
Grozmani
Stemplewski
Bąk M.
Slatinschek
Starowicz S.
Kasprzyk T.
Pawlik K.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WASIK
Pietrek
Duda A.
Dragan T.
Stemplewski
Szpoton R.
Slatinschek
Duda F.
Kasprzyk T.
Grozmani
Pawlik K.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DUDA F.
Dolny
Stemplewski
Duda A.
Sosna
Przybyła
Kasprzyk T.
Karcz
Dragan T.
Szpoton R.
Dziarmaga
         
56 - jesień '02 57 - wiosna '03 58 - jesień '03 59 - wiosna '04 60 - jesień '04

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

JURCZYK
Kasprzyk T.
Różanka
Szpoton T.
Duda F.
Dragan T.
Gielza S.
Przybyła
Duda A.
Dziarmaga
Stemplewski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

JURCZYK
Dragan T.
Szpoton T.
Gielza S.
Duda F.
Stemplewski
Kasprzyk T.
Duda A.
Przybyła
Różanka
Janosz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GIELZA S.
Łuszczek Sz.
Dragan T.
Duda A.
Szpoton T.
Kasprzyk T.
Skoczylas
Szczygieł Ł.
Trepka
Sobiech
Chołuj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KASPRZYK T.
Duda A.
Szpoton T.
Łuszczek Sz.
Gielza S.
Szczygieł Ł.
Krajanowski
Dragan T.
Chołuj
Sobiech
Harazim

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SZPOTON T.
Łuszczek Sz.
Duda A.
Krajanowski
Zajdel
Karcz
Jarczyk
Bujny
Janosz
Altman
Chołuj
         
61 - wiosna '05 62 - jesień '05 63 - wiosna '06 64 - jesień '06 65 - wiosna '07

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ZAJDEL
Krajanowski
Łuszczek Sz.
Szpoton T.
Janosz
Kusiak
Twardawa
Jarczyk
Kasprzyk T.
Duda A.
Sobiech

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KASPRZYK T.
Łuszczek Sz.
Karcz
Jurok
Szpoton T.
Kusiak
Jarczyk
Janosz
Sobiech
Krajanowski
Starowicz S.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.

KASPRZYK T.
Szpoton T.
Łuszczek Sz.
Krajanowski
Kusiak
Jurok
Janosz
Jarczyk
Starowicz S.
Sobiech
Karcz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.

SZPOTON T.
Kasprzyk T.
Łuszczek Sz.
Waga
Karcz
Kusiak
Jarczyk
Janosz
Sobiech
Starowicz D.
Jurok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.

SZPOTON T.
Janosz
Kot D.
Waga
Karcz
Kusiak
Jarczyk
Jurok
Derek
Sadlok
Wróblewski
         
66 - jesień '07 67 - wiosna '08 68 - jesień '08 69 - wiosna '09 70 - jesień '09

1.
2.
 
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KOT D.
Szpoton R. 
Szpoton T. 
Karcz
Wróblewski
Janosz
Jurok
Kasprzyk T.
Jarczyk
Baran
Rudyk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KARCZ
Szpoton T.
Wróblewski
Janosz
Szpoton R.
Groehlich
Sadlok
Kot D.
Rudyk
Jurok
Baran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KARCZ
Jarczyk
Szpoton T.
Rudyk
Szpoton R.
Sadlok
Kot D.
Łęcki
Janosz
Sołtysik
Matuszczyk

 1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SZPOTON T.
Karcz
Janosz
Jarczyk
Kot D.
Łęcki
Sadlok
Szpoton R.
Lein
Rudyk
Mąka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

JANOSZ
Jarczyk
Kot D.
Rudyk
Łęcki
Sadlok
Mamos
Król
Simon
Lein
Mąka
         
71 - wiosna '10 72 - jesień '10 73 - wiosna '11 74 - jesień '11 75 - wiosna '12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

JARCZYK
Kot D.
Sadlok
Janosz
Łęcki
Rudyk
Król
Grzesiak
Grzywa
Simon
Mamos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KOT D.
Sadlok
Jarczyk
Karcz
Łęcki
Stawowy
Grzywa
Janosz
Lein
Mamos
Simon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SZPOTON T.
Kot D.
Jarczyk
Sadlok
Łęcki
Simon
Kucharz
Bolik
Grzywa
Kusiak
Lein

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BRZOZOWSKI
Szpoton T.
Maciongowski
Kot D.
Jarczyk 
Janosz
Łęcki
Grzesiak
Stawowy 
Kucharz 
Kusiak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SZPOTON T.
Szczypior 
Maciongowski
Kot D.
Gruchalski
Jarczyk
Dreszer
Łęcki
Skrzypczyk
Zuga
Lamlih
         
76 - jesień '12 77 - wiosna '13 78 - jesień '13 79 - wiosna '14 80 - jesień '14

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ŁĘCKI
Szpoton T.
Kot D.
Maciongowski
Szczypior 
Lamlih
Jarczyk
Oswald
Stawowy
Ciołek
Dreszer

 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SZPOTON T.
Brzozowski
Maciongowski  
Kot D.
Oswald
Łęcki
Ciołek
Lamlih
Jarczyk
Szczygieł Ł.
Dreszer
Szczypior

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BRZOZOWSKI
Maciongowski
Kot D.
Szpoton T.
Szczypior 
Haas
Dreszer
Łęcki
Wolek
Jagodziński
Oswald

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SZPOTON T.
Maciongowski
Ciołek
Kot D.
Szczypior
Soldak
Łęcki
Oswald 
Dreszer 
Brzozowski
Wolek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BRZOZOWSKI
Maciongowski
Łęcki
Ciołek
Szczypior
Soldak
Zalewski
Szpoton T.
Wolek
Kot D.
Stanisławski
         
81 - wiosna '15 82 - jesień '15      

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SZPOTON T.
Maciongowski
Soldak
Brzozowski
Dreszer
Stanisławski
Wolek
Szczypior
Jagodziński
Kot D.
Łęcki

 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.

STANISŁAWSKI
Chwastek
Maciongowski
Brzozowski
Wolek
Szczypior
Sikora
Kowalski
Cichecki
Fredyk
Cymański

 
 

 

  

 

 

 

Zwycięstwa plebiscytowe:

9 - Tomasz SZPOTON

4
- Sebastian STAROWICZ

3 - Janusz BODZIOCH, Tomasz DRAGAN,
Michał BRZOZOWSKI, Tomasz KASPRZYK, Karol KUCHTA, Andrzej PRZYBYŁKA, Ryszard STONDZIK i Leonard WYCIŚLIK

2 - Leszek BRZEZIŃSKI, Dariusz CHRZĄSZCZ, Andrzej JARKIEWICZ, Grzegorz JURCZYK, Mateusz KARCZ, Dariusz KOT, Aleksander KOWALCZE, Andrzej KRAWIEC, Marek OCHOTA, Krzysztof RABIEGA, Mirosław SKOWYRA, Janusz SOBOL, Franciszek WASIELEWSKI i Piotr WILCZEK

1 - Piotr CHMIELARSKI, Ryszard CHRZAN, Adam DUDA, Fryderyk DUDA, Dariusz FOJT, Sebastian GIELZA, Ludwik GRUSZCZYK, Henryk JANOSZ, Tomasz JARCZYK, Zbigniew LUDWIK, Marcin ŁĘCKI, Andrzej MATEJA, Leszek MAZURKIEWICZ, Krzysztof PAWLIK, Rafał STANISŁAWSKI, Adrian WASIK i Jarosław ZAJDEL.